Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:

Укр Eng
 



Публічна пропозиція
Розрахунково-касове обслуговування
Пенсійні рахунки
Платіжні картки
Вклади
Кредити
Заявка на кредит
«МІЙ ГАМАНЕЦЬ» – на поточні потреби
«МОЯ КРЕДИТНА КАРТКА» – кредитний ліміт (овердрафт) на «зарплатну картку»
Кредит під заставу вкладу в Полікомбанку
Кредит під іпотеку нерухомого майна
Перелік третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги
Вимоги до третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги
Вимоги до договорів з третіми особами, що надають додаткові та супутні послуги
Правила співпраці з третіми особами, що надають додаткові та супутні послуги
Типові договори споживчого кредитування
Порядок взаємодії з клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості
Грошові перекази
Дистанційне обслуговування
Оренда індивідуальних сейфів
Е-ліміти
Купівля-продаж готівкової іноземної валюти
Операції з безготівковою валютою
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

















Кредити
Кредит під заставу вкладу в Полікомбанку

Умови кредитування

Строк кредитуне більший, ніж строк вкладу
Максимальна сума кредиту (відсоток від суми депозиту)визначається залежно від валюти вкладу
Схеми кредитування
 • строковий кредит;
 • овердрафт;
 • кредитна лінія
Процентна ставкавизначається залежно від умов вкладу: валюти, процентної ставки, строку
Комісіядля овердрафту – 2% річних,
для кредитної лінії – 1,5% річних
(від ліміту кредитування)
мінімальна – 500 грн,
максимальна – 5 000грн
Реальна річна процентна ставка (орієнтовна), % річних16,99% *
Валюта кредиту (може відрізнятися від валюти вкладу)гривня
Забезпечення кредиту**застава вкладу «Строковий» в Полікомбанку (власного або іншої особи)
Порядок погашення кредитув кінці строку
Порядок сплати процентівщомісячно
Дострокове погашеннябез обмежень

* Обчислення проведені для строкового кредиту зі строком кредитування 12 місяців, сумою кредитування 100 000,00 грн, процентною ставкою 15,5% річних, зі щомісячним погашенням кредиту

** Вартість послуг третьої особи (реєстратора) встановлюється виключно такою особою (згідно із Законом України «Про споживче кредитування»).

Розрахунок загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки з урахуванням строку та суми, визначених потенційним позичальником, а також умов вкладу, що заставляється, надається при зверненні до банку.

Процентні ставки застосовуються протягом дії кредитного договору, після завершення терміну його дії та/або у разі невиконання позичальником зобов’язань перед банком щодо повернення сум отриманого кредиту та/або сплати процентів за користування банківською послугою споживчого кредитування процентна ставка може бути збільшена відповідно умов договору.

Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором).

Калькулятор кредиту «Кредит під заставу вкладу в Полікомбанку»

Паспорт споживчого кредиту під заставу вкладу в Полікомбанку

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Кредит під заставу вкладу в Полікомбанку»

Пакет документів

Для оформлення кредиту необхідно надати такі документи:

 • паспорт;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • інші документи на вимогу банку (договір вкладу, договір банківського рахунку тощо).

Типові договори споживчого кредитування


Попередження для клієнтів:
 • У разі користування банківською послугою споживчого кредиту ваші персональні дані обробляються банком відповідно до чинного законодавства.
 • Якщо ви вчасно не повернете кредит, це може вплинути на вашу кредитну історію та можливості отримати кредит у майбутньому. Банк має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за фактичний строк користування кредитом, сплати пені та відшкодування збитків в разі порушення позичальником умов договору чи відмови від пропозиції банку змінити відсоткову ставку. У разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює:
  • внесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  • у разі порушення терміну погашення кредиту та/або процентів передбачених договором позичальник сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення з дня утворення заборгованості до дати фактичного її погашення, але не більше за 15 відсотків суми простроченого платежу.
  Сукупна сума пені не може перевищувати половини одержаної суми кредиту; - звернення стягнення на передані в заставу майнові права на рухоме майно, в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме майно згідно із законодавством України.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги споживчого кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено законом або умовами відповідного договору.
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій, написавши відповідну заяву у відділенні банку.

Курси валют на 07.06.2023
(грн/одиниця валюти)
м.Чернігів
USD 36.85 37.25
36.568600
EUR 40.00 40.35
39.051600
м.Київ
USD 36.85 37.10
36.568600
EUR 40.00 40.35
39.051600
м.Прилуки
USD 36.85 37.30
36.568600
EUR 39.70 40.20
39.051600
м.Ніжин
USD 36.85 37.20
36.568600
EUR 40.00 40.40
39.051600











          


Інформаційно-довідкова служба 0 800 210 115 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Звернення клієнтів | Інтернет-платежі