Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:
 Договір
про Інтернет-переказ грошових коштів Власниками платіжних карт Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)

м. Чернігів

      Публічне акціонерне товариство „Полікомбанк”, в особі Голови Правління Тарасовця Миколи Павловича, який діє на підставі Статуту, далі „Банк”, з однієї сторони та Власник, далі „Платник”, платіжної карти Національної системи масових електронних платежів, далі „Картка”, з іншої сторони, а разом іменуються „Сторони”, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
      1.1. Платник доручає, а Банк зобов’язується здійснити Інтернет-переказ грошових коштів (далі „Переказ”) на вказані реквізити одержувача грошових коштів (далі „Одержувач”). Переказ здійснюється на інтернет-сайті Банку, виконанням операції „Платіж з Картки/Рахунку”.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
      2.1. Платник має право:
      2.1.1. Здійснити Переказ в межах залишку грошових коштів на рахунку Картки.
      2.2. Платник зобов’язується:
      2.2.1. Ознайомитись і погодитись з умовами цього договору перед початком здійснення Переказу.
      2.2.2. Правильно заповнити обов’язкові поля з реквізитами Одержувача, Платника і переказу.
      2.2.3. Детально заповнити поле «Призначення платежу» для правильної ідентифікації платежу Одержувачем.       2.3. Банк має право:
      2.3.1. Отримати комісійну винагороду за Переказ, зазначену в п. 3.2. цього Договору.
      2.4. Банк зобов’язується:
      2.4.1. Здійснити Переказ по реквізитах Одержувача в строки, зазначені в даному Договорі, в разі згоди Платника з умовами цього договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І СТРОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ
      3.1. Банк щогодини протягом операційного дня Банку здійснює Переказ по вказаних реквізитах Одержувача.
      3.2. Комісія Банку за Переказ складає 0,75% від суми Переказу плюс 1 грн. та стягується з Платника.
      3.3. Комісія за зарахування грошових коштів на рахунок Одержувача визначається тарифами банку, в якому відкритий його рахунок і стягується з Одержувача.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
      4.1. Банк відповідає за повноту та своєчасне здійснення Переказу по реквізитах Одержувача у випадку успішного списання грошових коштів з Картки Платника. У випадку порушення строків, зазначених в п. 3.1., Банк сплачує Платнику пеню в порядку та розмірі, встановленому діючим законодавством України.
      4.2. Банк не несе відповідальності за своєчасний перерахунок грошових коштів, в таких випадках:
      - Платник не правильно або не повністю заповнив обов’язкові поля з реквізитами Одержувача, Платника і переказу;
      - Платник не достатньо детально заповнив поле «Призначення платежу» для правильної ідентифікації платежу Одержувачем;
      - банк Одержувача з будь-яких причин повернув здійснений Переказ.
      4.3. В разі настання випадків, зазначених в п. 4.2., Банк виконує одну із таких дій:
      - зв’язується з Платником, за вказаним ним електронним адресом, з’ясовує не правильно або не повністю заповнені поля з реквізитами Одержувача, Платника або переказу і здійснює Переказ;
      - зв’язується з Платником, за вказаним ним електронним адресом, з’ясовує банківські реквізити для повернення суми Переказу, якщо Картка емітована іншим банком, і повертає її Платнику протягом 5-ти банківських днів з моменту повернення суми Переказу банком Одержувача.
      При цьому комісія Банку, вказана в п. 3.2. цього договору, не повертається.
      4.4. В разі технічного збою в роботі інтернет-сайту Банку, Банк залишає за собою право затримки здійснення Переказу по реквізитах Одержувача до моменту відновлення його роботи.
      4.5. Відповідальність Банку не виникає в разі, якщо операції по розрахунковому обслуговуванню Платника затримуються по вині банку Одержувача, призупинені за розпорядженням податкової інспекції або правоохоронних органів відповідно, або при настанні форс-мажорних обставин.

5. ІНШІ УМОВИ
      5.1. Всі спори та розбіжності, що виникли між Сторонами по цьому договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійшли згоди, то спори вирішуються відповідно до діючого законодавства України.
      5.2. Укладення даного договору є обов’язковим для здійснення Переказу Платником.
      5.3. Даний договір автоматично вступає в силу з моменту його підтвердження Платником та являється обов’язковим для Сторін.

Я згоден з умовами договору


Курси валют на 25.06.2019
(грн/одиниця валюти)
м.Чернігів
USD 26.05 26.40
26.191201
EUR 29.20 29.90
29.842254
RUB 0.3700 0.4200
0.416330
м.Київ
USD 26.05 26.40
26.191201
EUR 29.20 29.90
29.842254
RUB 0.3700 0.4200
0.416330
м.Дніпро
USD 26.05 26.40
26.191201
EUR 29.20 29.90
29.842254
RUB 0.3700 0.4200
0.416330
м.Прилуки
USD 26.05 26.47
26.191201
EUR 29.15 29.85
29.842254
RUB 0.3700 0.4200
0.416330
м.Ніжин
USD 26.05 26.40
26.191201
EUR 29.20 29.90
29.842254
RUB 0.3700 0.4200
0.416330

          


Інформаційно-довідкова служба (0462) 678-000 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Зворотній зв’язок | Інтернет-платежі