Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:

Укр Eng
 
<< До новин

Інформаційне повідомлення для проведення конкурсу з відбору субєктів аудиторської діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У відповідності до п.3. ст.29. Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Полікомбанк оголошує конкурс з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності Полікомбанку за 2022 рік станом на кінець дня 31 грудня 2022 року та здійснення якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2022 року. Для участі у конкурсі запрошуємо суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов`язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності.

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Полікомбанку (далі — Банк).

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
1.1. аудит фінансової звітності Банку, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ), НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
1.2. проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, включаючи вимоги Постанови Правління НБУ від 22.12.2017 № 141 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України» (зі змінами), Рішення Правління НБУ від 28.12.2017 № 848-рш Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України (зі змінами), а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2. Основні критерії, визначені Банком для відбору аудиторської фірми:
2.1. включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2.2. досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та в галузі;
2.3. наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту;
2.4. інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

3. Для участі у конкурсі учасники подають такі документи:
3.1. інформацію про аудиторську фірму щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
3.2. копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів;
3.3. комерційну пропозицію про здійснення аудиту (вартість, етапи аудиту, строки тощо);
3.4. результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України.

4. Строк проведення конкурсу з 26 серпня по 26 вересня 2022 року.

Пропозиції з надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2022 рік, в т.ч. здійснення якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями просимо направляти на електронну адресу i.kupriec@policombank.com

За додатковою інформацією звертатись до начальника відділу внутрішнього аудиту Банку Купрійця Ігоря Олександровича.

(0462) 651000*190


Курси валют на 07.06.2023
(грн/одиниця валюти)
м.Чернігів
USD 36.85 37.25
36.568600
EUR 40.00 40.35
39.051600
м.Київ
USD 36.85 37.10
36.568600
EUR 40.00 40.35
39.051600
м.Прилуки
USD 36.85 37.30
36.568600
EUR 39.70 40.20
39.051600
м.Ніжин
USD 36.85 37.20
36.568600
EUR 40.00 40.40
39.051600          


Інформаційно-довідкова служба 0 800 210 115 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Звернення клієнтів | Інтернет-платежі