Накопичувальний депозит

Накопичення - це процес зберігання грошей або інших цінностей з метою використання їх у майбутньому. Незалежно від того, чи плануєте ви зберігати гроші на купівлю автомобіля або оплату навчання, накопичення можуть допомогти вам досягти ваших фінансових цілей. Один з ключових аспектів накопичення - це дисципліна. Важливо створити бюджет та дотримуватися його. Інші фактори, які варто враховувати при накопиченні, - це розумні інвестиції та ризиковість. Якщо ви плануєте інвестувати, то важливо зрозуміти, який ризик ви готові прийняти. Крім того, важливо пам'ятати про інфляцію. Це зменшує купівельну спроможність вашої грошової суми з часом. Тому важливо шукати способи збільшення своїх накопичень на рівень, який перевищує інфляцію. Не менш важливим є контроль за витратами. Якщо ви хочете зберегти більше грошей, вам допоможе скорочення витрат. Наприклад, ви можете відмовитися від непотрібних речей, обмежити кількість відвідувань ресторанів, купувати продукти за списком.

Якщо ви будете дотримуватися плану та робити свої накопичення пріоритетом, то зможете досягти своїх фінансових цілей та мати більше можливостей в майбутньому. Існує багато способів накопичення, включаючи заощадження частини заробітної плати, інвестування в акції та облігації, а також відкриття накопичувального депозиту.

Ощадний депозит це один з найбільш популярних і безпечних способів збереження грошей. Це дозволяє заробити на вкладених коштах, отримуючи відсоткові ставки від банку. Депозит накопичувальний дозволяє збільшити свої накопичення, зберігаючи їх у безпечному місці, що зменшує ризик втрати грошей

Однією з головних переваг ощадного депозиту є його доступність. З простими умовами оформлення, кожен громадянин може з легкістю зберегти свої кошти в банку. При виборі депозитної програми важливо звернути увагу на терміни та відсотки нарахування. У Полікомбанку депозити є в різних програмах, розраховані на різні терміни: від кількох місяців до декількох років, що дозволяє клієнтам знайти оптимальний варіант для себе.

Не варто забувати, що вкладені кошти в накопичувальний депозит є захищеними від інфляції та валютних коливань, що забезпечує їх стабільний зріст. Таким чином, ощадний вклад це надійний та вигідний інструмент збереження та зростання коштів.

На відміну від розрахункового рахунку, гроші на ощадному депозиті не можна використовувати для розрахунків з платіжними картками або виводити готівкою з банкоматів, що забезпечує більшу стабільність та безпеку вкладених коштів. Це особливо вигідно для тих, хто має додаткові накопичення і не планує їх використовувати в найближчому майбутньому.

Відкриття ощадного вкладу в Полікомбанку

При розгляді можливості відкриття ощадного депозиту в Полікомбанку варто звернути увагу на кілька ключових аспектів. Наприклад, варто перевірити термін дії вкладу, дату його закінчення та період закриття рахунку. Також потрібно з'ясувати, чи передбачене можливе дострокове розірвання договору, у яких випадках це можливе та які наслідки за це передбачені. Важливим є також розуміння наявності штрафу за дострокове зняття коштів та те, чи втрачаються нараховані відсотки. Відсоткова ставка за вкладом також має значення, а також те, як саме відбувається виплата відсотків. Не менш важливим є розуміння мінімального розміру вкладу, можливості його поповнення та того, чи продовжується договір автоматично. Як правило, поповнити депозит можна на касі банку, безготівковим переказом з картки чи грошовим переказом з іншого банку. На відміну від класичного банківського вкладу, депозит ощадний призначений перш за все для накопичення та зберігання коштів та може передбачати можливість поповнення.

Проценти при накопичувальному депозиті можуть приєднуватися до суми вкладу або на картку. Виплати процентів можуть здійснюватись автоматично або за запитом клієнта в зручний для нього час. Крім того, виплата процентів на карту дозволяє зберегти час та зменшити ризики втрати коштів, пов'язані зі зняттям готівки. Клієнти можуть бути впевнені в тому, що їх кошти будуть перераховані на карту безпосередньо з депозитного рахунку та вони зможуть зручно користуватись своїми грошима.

“Накопичувальний”

Доступні кошти

“Накопичувальний”
Ставка річних Строк Валюта
6% річних у гривні 12 міс. UAH / USD / EUR
Ваш додатковий дохід
від -- до --
від -- місяця до -- місяців
Умови депозиту
Часткове або повне зняття вкладу
Можливість поповнення вкладу
Виплата процентів: приєднання до суми вкладу або на картку
Строк вкладу – 12 місяців
Автопролонгація вкладу
Процентні ставки
Подати заявку

Оформлюючи заявку ви погоджуєтеся на обробку персональних данних

Інформація для споживачів

Умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг

Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу «Накопичувальний».pdf

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг (користувачів платіжних послуг)

Для відкриття вкладу необхідні такі документи: паспорт; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Детальніше
Розмір процентної ставки за даною послугою банківського вкладу визначається договором та застосовується протягом дії договору. Після закінчення дії договору процентна ставка визначається згідно з тарифним планом, за яким обслуговується рахунок і на який повернулися кошти вкладу. У разі автопролонгації процентна ставка встановлюється у розмірі, що діє за таким видом банківського вкладу на дату закінчення договору.
Додаткові послуги та комерційні агенти при наданні банківської послуги за вкладом «Накопичувальний» відсутні.

 

Попередження
 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  - Прибуток, отриманиий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
  - Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.
  - При зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку згідно тарифів. 
 2. Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  - У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), такий вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесенй згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу.
  - У разі відсутності / скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на поточний рахунок вказаний в договорі на розміщення вкладу. 
 3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
 4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
 5. Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Супутні послуги, повязані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні. 
 7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.
 8. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.