Кредитування фізичних осіб
Оптимальні витрати
Кредит готівкою
Кредит готівкою
Ставка річних Строк Сума
28% до 3 років до 100 000 грн
Подати заявку Детальніше про кредит
Найкращі умови
Моя кредитна картка
Моя кредитна картка
Ставка річних Строк Ліміт кредитування
24% до 12 місяців до 2-х середньомісячних зарплат
Подати заявку Детальніше про кредит
Кредит під заставу депозиту
Кредит під заставу депозиту
Ставка річних Строк Сума

залежно
від умов вкладу

не більше,
ніж строк вкладу
залежно
від валюти вкладу
Подати заявку Детальніше про кредит
Попередження
 1. Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:
  - у разі порушення терміну погашення кредиту та/або процентів передбачених договором позичальник сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення з дня утворення заборгованості до дати фактичного її погашення, але не більше за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума пені не може перевищувати половини одержаної суми кредиту (не застосовується у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування);
  - у разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює внесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  -у разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором банк здійснює звернення стягнення на майно, передане в заставу, згідно із законодавством України;
  - у разі порушення позичальником умов договору чи відмови від пропозиції банку змінити відсоткову ставку, банк має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за фактичний строк користування кредитом, сплати пені та відшкодування збитків.
 2. Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, повернувши в повному обсязі суму кредиту та проценти за період фактичного використання коштів за процентною ставкою, розмір якої зазначається в договорі. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
  1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
  2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.
 3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 5. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Інформація для споживачів

Як отримати кредит у Полікомбанку?

1. Заповніть заявку на сайті або зверніться у відділення Полікомбанку;

2. Наш консультант зателефонує Вам та надасть детальну інформацію про умови та порядок отримання кредиту;

3. Надайте документи;

4. Отримайте рішення щодо кредиту;

5. Отримайте кредитні кошти.

Типові договори споживчого кредитування

Порядок взаємодії з клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості

Детальніше
Перелік третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги:
- приватні нотаріуси: Бегаєва А.М., Кезля В.І., Богушевич Н.В.;
- оцінювачі: ГК «Десна Експерт», ТОВ «Експертна фірма «Еталон», ПП «Аксіома», ПП «ГЕО ГРАФ»,  ТОВ «Експертна компанія «Ітео»;
- страхові компанії: ПАТ «СК «Юнівес», ПАТ «СК «Арсенал страхування», ПАТ СК  «Рідна».