Форвардні операції

В сучасному світі глобальної економіки та постійних коливань на фінансових ринках, форвардні операції в банківській сфері стають все більш актуальними та корисними інструментами для бізнесу. Вони дозволяють забезпечити стабільність та ефективність роботи підприємств, знижуючи ризики, пов'язані з непередбачуваними змінами курсів валют, процентних ставок та інших показників.

Форвардні операції - це контракти, які укладають дві сторони з метою купівлі-продажу активів на певну дату в майбутньому за фіксованою ціною. Це є формою деривативів, де ціна контракту базується на ціні активу на день укладення угоди.

У форвардних операціях сторони домовляються про день, коли вони будуть купувати або продавати актив, його ціну та інші деталі угоди. Угода має бути виконана у встановлений час незалежно від того, як зміниться ціна в майбутньому. Таким чином, форвардні операції дозволяють сторонам захистити свої позиції від ризику зміни ціни в майбутньому.

Які переваги використання у бізнесі?

  • Зменшення фінансових ризиків: можуть допомогти уникнути грошових ризиків, пов'язаних з коливанням валютних курсів або процентних ставок.
  • Планування бюджету: дозволяють бізнесу планувати свій бюджет на майбутній період, оскільки вони дозволяють фіксувати ціни на певні товари та на певний період.
  • Можливість заощадження коштів: дозволяють компанії заощаджувати кошти, оскільки вони можуть дозволити забезпечити оптимальні умови на певний період часу, тоді як на відкритому ринку ціни можуть бути вищі.

Форвардні операції в банківській сфері є потужним інструментом для забезпечення стабільності та ефективності вашого бізнесу в умовах непередбачуваності фінансових ринків. Вони дозволяють контролювати ризики, пов'язані з коливаннями валютних курсів, процентних ставок та цін на товари, а також підвищують конкурентоспроможність вашого підприємства на ринку. Зверніться до наших фахівців, щоб отримати детальнішу консультацію про доступне обслуговування експортно-імпортних операцій та розробити індивідуальний план використання форвардних операцій для вашого бізнесу.

Форвардні операції
Форвардні операції

Форвардні валютні контракти для мінімізації втрат та зниження ризиків від змін валютного курсу


Переваги для
Можливість зменшити (хеджувати) зміни валютного курсу
Гарантія достатності гривні від продажу валюти для покриття виробничих витрат
Гарантія отримання запланованої норми рентабельності
Можливість зафіксувати рівень прибутку

Основні умови форвардної операції

Доступні пари валют USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD
Строки контракту від 3-х до 365 днів
Мінімальна сума форвардної операції 1 000 000 грн або еквівалент у валюті за курсом НБУ на дату укладання контракту

 

Тарифи:

 

Оформлення форвардної операції 0,3% від гривневого еквівалента суми форвардної операції за курсом НБУ на дату погодження банком форвардної операції Сплачується клієнтом або списується банком у день отримання погодження форвардної операції
Проведення розрахунків за форвардною операцією 0,3% від гривневого еквівалента суми розрахунку за курсом НБУ на дату проведення розрахунків Сплачується клієнтом або списується банком у день отримання погодження форвардної операції

 

 

 

 

Для відкриття рахунку телефонуйте +380504601220


Інформація для клієнтів

Форвардна операція (валютна операція на умовах "форвард") - це валютна операція за форвардним договором, умови якого передбачають виконання цієї операції пізніше, ніж на другий банківський день після дня укладення договору.

Форвардний договір - договір, який засвідчує зобов’язання клієнта купити або продати іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін такої купівлі або продажу під час укладення договору.