Гарантії

Банківська гарантія - це вид забезпечення зобов'язань, за яким банк зобов'язується виплатити певну суму грошей за клієнта у випадку невиконання останнім своїх зобов'язань перед контрагентом. Вона є важливим інструментом забезпечення довіри між сторонами у різних сферах бізнесу, таких як тендерні торги, державні закупівлі, міжнародна торгівля та інші.

Банківська гарантія використовується для забезпечення виконання різних видів зобов'язань, таких як:
- виконання контракту (гарантія виконання контракту);
- повернення авансу (гарантія повернення авансу);
- гарантія участі в тендері (тендерна гарантія).
- гарантія для турагентів або туроператорів. Це специфічна форма гарантії, яку надають банки для підтримки фінансової стійкості цих підприємств у туристичній індустрії. Вона має на меті забезпечення захисту інтересів клієнтів турагентства або туроператора у випадку, коли організація не здатна виконати свої фінансові зобов'язання, пов'язані з туристичними послугами.

Основні учасники банківської гарантії

1. Гарант (банк) - фінансова установа, яка надає гарантію на користь бенефіціара.
2. Принципал (замовник) - клієнт банку, який звертається за отриманням гарантії для забезпечення своїх зобов'язань перед контрагентом.
3. Бенефіціар (одержувач гарантії) - контрагент принципала, на користь якого видається гарантія.

Процес отримання банківської гарантії включає наступні етапи

- Принципал звертається до банку з проханням надати гарантію на користь бенефіціара.
- Банк проводить аналіз фінансового стану принципала та його кредитоспроможності, вивчає документи, виконання яких потребує надання гарантії.
- У разі позитивного рішення банк видає гарантію, яка передається бенефіціару.
- У випадку невиконання принципалом своїх зобов'язань перед бенефіціаром, останній може пред'явити вимогу про виплату гарантійної суми банку.
- Банк здійснює виплату гарантійної суми бенефіціару, а потім має право вимагати відшкодування від принципала.

Переваги банківської гарантії для сторін

- для принципала: можливість отримати замовлення без необхідності блокування власних коштів на рахунку;
- для бенефіціара: забезпечення гарантії виконання зобов'язань принципала та зменшення ризиків невиконання контракту.

Таким чином, банківська гарантія від Полікомбанку є надійним інструментом забезпечення виконання зобов'язань між сторонами, що сприяє розвитку бізнесу та підвищенню довіри на ринку.

Банківська гарантія протягом 1 дня
Банківська гарантія протягом 1 дня

Гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов’язань клієнта перед його контрагентом. Банк бере на себе грошове зобов’язання сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку.

 

Мінімальні витрати – 999 грн
Без застави до 50 тис грн
На суму до 50 млн грн

Ми пропонуємо

Як отримати гарантію

 

Відправити заявку
Надати документи
Отримати гарантію

Інформація для клієнтів

Гарантії необхідні:

- для участі у конкурсних торгах, тендерах;

- для забезпечення виконання зобов’язань поставки товарів/послуг;

- туроператорам і турагентам для отримання ліцензії.

Гарантію надаємо в паперовій формі або на електронному носії, під час забезпечення або без нього з мінімальним розміром комісій. Швидко приймаємо рішення.

Розгляд питання про отримання гарантії відбудеться ще швидше, якщо ви надасте такі документи:

  • установчі та реєстраційні документи (якщо раніше не було надано);
  • фінансова звітність (для юридичної особи: баланс, форма 2 за звітній період та останні 2 роки;
  • для підприємця: декларація про доходи за звітний період та за останні 2 роки або за менший строк у разі існування компанії/ФОП протягом коротшого строку;
  • заява про надання гарантії;
  • документи, які вказують на необхідність отримання гарантії (тендерна документація, договір поставки тощо).

Про вимоги до клієнтів і про пакет документів, необхідний для отримання гарантії, запитуйте у менеджера Полікомбанку.