Рахунки в цінних паперах
Рахунки в цінних паперах

Полікомбанк пропонує депозитарні послуги депозитарної установи для юридичних та фізичних осіб. Ліцензія НКЦПФР від 20.08.2013 серія АЕ №263217. Код МДО 303081


Досвід - понад 10 років, обслуговуємо близько 70 акціонерних товариств, а це приблизно 22 тисячі рахунків в цінних паперах.
Професіоналізм – сертифіковані фахівці ефективно вирішать ваші питання.
Зручність обслуговування – відділення у Чернігові, Києві, Ніжині, Прилуках.

Ми пропонуємо:

  • відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах;
  • надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.

 

Ми знаходимося: м. Чернігів, проспект Перемоги,  буд.39, оф.26. 

 

Більше інформації  (050) 465 03 07, (0462) 651 000 дод.163

Зверніть вашу увагу на додаткові пропозиції

Інформація для клієнтів

Наразі більшість цінних паперів в Україні існує в бездокументарній формі – у вигляді записів на рахунку в цінних паперах, який відкривається їх власнику або нотаріусу для внесення на депозит цінних паперів боржника. В результаті проведеної в Україні дематеріалізації випусків акцій за розпорядженням емітентів (акціонерних товариств) всім акціонерам було відкрито рахунки в цінних паперах і зараховано належні їм акції, які раніше існували в документарній формі.

Детальніше
Для проведення операцій з цінними паперами (купівля, продаж, дарування тощо) власник цінних паперів має укласти договір з депозитарною установою, який є підставою для надання їй розпоряджень щодо цінних паперів. Результати проведеної операції відображаються на рахунку в цінних паперах. Право власності на цінні папери підтверджується випискою з рахунка в цінних паперах, яка видається депозитарною установою. Тобто, змістом депозитарної діяльності депозитарної установи є надання послуг з обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.
Варто зазначити, що згідно з Законом України «Про депозитарну систему України» акціонери, які не уклали від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом при дематеріалізації випуску акцій, після 11.10.2014 р. втрачають право брати участь у загальних зборах акціонерів (їх прості іменні акції обтяжуються відповідними обмеженнями і не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів). Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.