Прогресивний депозит

Цей депозит пропонує досить вигідні умови, які можуть бути корисні для тих, хто шукає безпечне та надійне вкладення своїх грошей. Перш за все, варто зазначити, що строк депозиту "Прогресивний" становить до 6 місяців. Одним з головних переваг депозиту "Прогресивний" є його простота та доступність. Якщо ви захочете зняти кошти раніше встановленого терміну, то це теж можливо. Проте важливо пам'ятати про ризики, які пов'язані з достроковим зняттям коштів з депозиту, адже ви можете втратити частину відсотків, які вам належать Тому важливо враховувати всі можливі сценарії перед відкриттям вкладу, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Вклад "Прогресивний" належить до виду депозитів на вимогу. Цей вид банківського вкладу дозволяє клієнту мати доступ до своїх грошей в будь-який момент. Основна особливість вкладу на вимогу полягає в тому, що вкладач може знімати свої гроші з банку в будь-який момент без будь-яких обмежень за дострокове зняття вкладу. Проте, варто пам'ятати, що рівень відсотків за вкладом на вимогу може бути нижчим, ніж для інших видів вкладів з обмеженнями зняття грошей або з фіксованою ставкою. Тому, перед відкриттям вкладу на вимогу, варто порівняти умови та відсоткові ставки з іншими видами вкладів.

У депозиті "Прогресивний" неможливо поповнити рахунок під час його дії. Це означає, що ви можете внести гроші на депозит тільки один раз, при відкритті рахунку. Якщо вам потрібно додатково внести гроші на рахунок, доведеться відкрити новий депозит.

Крім того, щомісячна виплата відсотків дозволяє отримувати стабільний дохід, незалежно від того, чи збільшується розмір депозиту. Заощадження, які ви зберігаєте на депозиті, можуть бути використані для оплати рахунків, покупки необхідних товарів та послуг або ж якісного відпочинку.

У підсумку, депозит "Прогресивний" є вигідним та безпечним варіантом для збереження коштів на короткий термін з щомісячною виплатою відсотків. Однак, перед тим, як відкрити депозит, необхідно ретельно ознайомитись з умовами та ризиками, пов'язаними з цим продуктом, щоб зробити обдумане та розсудливе рішення. Відкриття депозиту "Прогресивний" може стати гарним варіантом для тих, хто бажає заощадити гроші та отримати дохід без ризику втрати основної суми.

“Прогресивний”

Ставка зростає щомісяця

“Прогресивний”
Ставка річних Строк Валюта
до 12% річних у гривні 6 міс. UAH / USD / EUR
Ваш додатковий дохід
від -- до --
від -- місяця до -- місяців
Умови депозиту
Дострокове зняття вкладу або його частини
Строк вкладу – 6 місяців
Виплата процентів: щомісячно
Без можливість поповнення вкладу
Процентні ставки
Подати заявку

Оформлюючи заявку ви погоджуєтеся на обробку персональних данних

Інформація для споживачів

 Умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг

 Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу "Прогресивний".pdf

 Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг (користувачів платіжних послуг)

Для відкриття вкладу необхідні такі документи: паспорт; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Детальніше
Розмір процентної ставки за даною послугою банківського вкладу визначається договором та застосовується протягом дії договору. Після закінчення дії договору процентна ставка визначається згідно з тарифним планом, за яким обслуговується рахунок і на який повернулися кошти вкладу.
Додаткові послуги та комерційні агенти при наданні банківської послуги за вкладом «Прогресивний» відсутні.

 

Попередження
 1. ​​​​​Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  - Прибуток, отриманиий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
  - Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.
  - При зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку згідно тарифів. 
 2. Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  - У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), такий вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесенй згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу.
  - У разі відсутності / скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на поточний рахунок вказаний в договорі на розміщення вкладу. 
 3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
 4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
 5. Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Супутні послуги, повязані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні. 
 7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.
 8. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.