Депозити “Воїнам України” (вільні кошти)

Депозит "Воїнам України" (вільні кошти) - це спеціальна пропозиція від Полікомбанку, яка передбачає можливість вкладення вільних коштів на вигідних умовах для військовослужбовців та їхніх родин. Військовий депозит є ідеальним продуктом для людей, які присвятили своє життя службі у Збройних Силах та захищають Україну кожного дня. Наш банк не лише військовослужбовцям пропонує можливість оформити депозит, але й членам їх родин, зокрема, дружині, дітям та батькам. Крім того, ми звертаємо особливу увагу на підтримку членів родин загиблих військовослужбовців та пропонуємо їм пільгові умови для оформлення депозиту. Якщо ви належите до цієї категорії людей, ми раді надати вам додаткову інформацію щодо оформлення депозиту та спеціальних умов його збереження.

Зазвичай, для відкриття депозиту "Воїнам України" (вільні кошти) потрібно надати документи, які підтверджують статус військовослужбовця, або відповідні документи для родичів військовослужбовців. Одним з головних переваг депозиту "Воїнам України (вільні кошти)" є можливість зняти гроші з рахунку в будь-який момент без обмежень. Це означає, що вкладники можуть отримати доступ до своїх коштів в будь-який час, якщо їм знадобиться фінансова підтримка або якщо вони змінять свої плани щодо вкладу.

Варто також зазначити, що більшість депозитів для воїнів України мають щомісячну виплату відсотків. Це означає, що вкладник отримує відсотки на свій рахунок щомісяця, що дозволяє отримувати стабільний додатковий дохід на протязі усього строку вкладу.

Полікомбанк також пропонує опцію капіталізації відсотків. Це означає, що відсотки, які виплачуються за кожен місяць, автоматично додаються до загальної суми вкладу, збільшуючи його розмір. Таким чином, кожен місяць розмір вкладу зростає, а разом з ним збільшується і сума виплачуваних відсотків. Це дозволяє вкладникам отримувати ще більший прибуток від свого вкладу. Депозит "Воїнам України" (вільні кошти) дозволяє забезпечити фінансову підтримку для військових та їхніх родин, що є особливо важливим у сучасних умовах.

Отже, якщо ви бажаєте забезпечити фінансову стабільність для себе, депозит "Воїнам України"(вільні кошти) може бути ідеальним варіантом для вас. Зверніться до Полікомбанку та дізнайтеся більше про умови та переваги цього депозиту. Ми забезпечуємо високу надійність та безпеку ваших коштів, а також гарантуємо чесні та прозорі умови депозитних продуктів.

“Воїнам України” (вільні кошти)

Для військовослужбовців та членів їх родин

“Воїнам України” (вільні кошти)
Ставка річних Строк Валюта
10% річних у гривні 12 міс. UAH 
Ваш додатковий дохід
від -- до --
від -- місяця до -- місяців
Умови депозиту
Можливість поповнення вкладу
Строк вкладу – 12 місяців
Автопролонгація вкладу
Порядок виплати процентів: щомісячно приєднуються до суми вкладу або щомісячно виплачуються на картковий рахунок
Часткове зняття вкладу
Процентні ставки
Подати заявку

Оформлюючи заявку ви погоджуєтеся на обробку персональних даних

Інформація для споживачів

 Умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг 

 Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу "Воїнам України" (вільні кошти).pdf

 Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг (користувачів платіжних послуг)

Для відкриття вкладу необхідні такі документи: паспорт; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та документи,

 які підтверджують статус військовослужбовця.

 Увага! Хто може оформити вклад "Воїнам України" (вільні кошти)

Детальніше
Розмір процентної ставки за даною послугою банківського вкладу визначається договором та застосовується протягом дії договору. Після закінчення дії договору процентна ставка визначається згідно з тарифним планом, за яким обслуговується рахунок і на який повернулися кошти вкладу. У разі автопролонгації процентна ставка встановлюється у розмірі, що діє за таким видом банківського вкладу на дату закінчення договору.
Додаткові послуги та комерційні агенти при наданні банківської послуги за вкладом "Воїнам України" (вільні кошти) відсутні.

 

Попередження
 1. ​​​​​Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  - Прибуток, отриманиий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
  - Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.
  - При зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку згідно тарифів. 
 2. Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  - У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), такий вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесенй згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу.
  - У разі відсутності / скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на поточний рахунок вказаний в договорі на розміщення вкладу. 
 3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
 4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
 5. Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Супутні послуги, повязані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні. 
 7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.
 8. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.