Повідомлення через депозитарну систему
Повідомлення через депозитарну систему


 

Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату, станом на яку складається перелік (реєстр)

Найменування акціонерного товариства Код за ЄДРПОУ Вид повідомлення
ПрАТ "Готель "Градецький" 14231468 про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2019
АТ "Готель "Градецький" 14231468 про проведення загальних зборів акціонерів 01.04.2019
ПрАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки" 01267930 про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2020
ПрАТ "Комплекс "Любецький" 05507146 про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2020
ПрАТ "Еліта" 00310120 про проведення загальних зборів акціонерів 13.04.2020
ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599 про проведення загальних зборів акціонерів 22.04.2020
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" 00278876 про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2020
Полікомбанк 19356610 про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2020
ПрАТ "Завод МК і МО" 01267930 про проведення загальних зборів акціонерів 04.12.2020
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" 00278876 про проведення загальних зборів акціонерів 11.12.2020
Полікомбанк 19356610 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2020 рік
ПрАТ "Комплекс "Любецький" 05507146 про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2021
ПрАТ "Завод МК і МО" 01267930 про проведення загальних зборів акціонерів 16.04.2021
ПрАТ "Еліта" 00310120 про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2021
ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599 про проведення загальних зборів акціонерів 13.04.2021
АТ "Готель "Градецький" 14231468 про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2021
Полікомбанк 19356610 про проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2021

 

Посилання на копії повідомлень, які розміщено на сайті Центрального депозитарію, розміщені згідно з процедурою направлення відповідним акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, повідомлення через депозитарну систему України. Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України надаються на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" і Рішення НКЦПФР від 07.03.2017 № 148 та розміщуються в хронологічному порядку їх надходження до депозитарної установи.

Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства та статуту акціонерного товариства повідомлення, що направляється акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, акціонерам через депозитарну систему України. Депозитарна установа не має права вносити зміни до повідомлення, що направляється акціонерам акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, через депозитарну систему України.

 

Повідомлення та інформація, які направлені через депозитарну систему України

Найменування емітента Код за ЄДРПОУ емітента Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) випуску цінних паперів емітента Вид повідомлення або інформації Дата обліку* Адресати повідомлення** Найменування (ПІБ) особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію Код за ЄДРПОУ особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про проведення загальних зборів акціонерів 03.02.2022 24.12.2021 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про проведення загальних зборів акціонерів 03.02.2022 24.12.2021 всі власники Полікомбанк 19356610
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 08.08.2022 01.07.2022 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 08.08.2022 01.07.2022 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655 UA4000089437 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 05.10.2022 15.08.2022 всі власники ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655
ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655 UA4000089437 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 05.10.2022 15.08.2022 всі власники ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655
ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660 UA4000103691 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 31.10.2022 20.09.2022 всі власники ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660
Акціонерне товариство "Базис" 14231737 UA4000089270 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 31.10.2022 14.10.2022 всі власники Акціонерне товариство "Базис" 14231737
ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660 UA4000103691 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 23.11.2022 20.09.2022 всі власники ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 15.12.2022 03.11.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 15.12.2022 03.11.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 21.12.2022 25.10.2022 всі власники АТ "Чернігівобленерго" 22815333
ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653 UA4000096051 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 29.12.2022 10.11.2022 всі власники ПрАТ "Чернігівоблбуд" 22815333
ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" 00380511 UA4000132344 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2023 14.02.2023 всі власники ПрАт "Хмельницька макаронна фабрика" 00380511
ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" 01555326 UA4000115786 про дистанційне проведення зборів акціонерів 07.04.2023 24.02.2023 всі власники ПрАт "ЧБ "Спорттовари" 01555326
ПрАТ "Еліта" 00310120 UA4000116453 про дистанційне проведення зборів акціонерів 12.04.2023 01.03.2023 всі власники ПрАт "Еліта" 00310120
ПрАТ "ЧЗ "Металіст" 02972523 UA4000117683 про дистанційне проведення зборів акціонерів 12.04.2023 27.02.2023 всі власники ПрАт "ЧЗ "Металіст" 02972523
ПрАТ "Рекламний комбінат" 14232168 UA4000117360 про дистанційне проведення зборів акціонерів 12.04.2023 27.02.2023 всі власники ПрАт "ЧЗ "Металіст" 14232168
ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599 UA4000117360 про дистанційне проведення зборів акціонерів 12.04.2023 01.03.2023 всі власники ПрАт "Чернігівводпроект" 01039599
ПрАТ "Чернігівська ПМК "М’ясомолтехпром" 00451205 UA4000089296 про дистанційне проведення зборів акціонерів 10.04.2023 03.03.2023 всі власники ПрАт "Чернігівська ПМК "М’ясомолтехпром" 00451205
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2021 рік 28.01.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2022 рік 30.01.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Базис" 14231737 UA4000089270 про дистанційне проведення зборів акціонерів 25.04.2023 10.03.2023 всі власники АТ "Базис" 14231737
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про дистанційне проведення зборів акціонерів 20.04.2023 06.03.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про дистанційне проведення зборів акціонерів 20.04.2023 06.03.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про дистанційне проведення зборів акціонерів 21.04.2023 27.02.2023 всі власники АТ " Чернігівобленерго" 22815333
АТ "Готель "Градецький"  14231468 UA4000135487 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 15.03.2023 всі власники АТ "Готель "Градецький"  14231468
ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 UA4000122535 про дистанційне проведення зборів акціонерів 24.04.2023 10.03.2023 всі власники ПрАт "Реалізаційна база" 05472092
ПрАТ "АТП 2550" 05520371 UA4000116743 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 14.03.2023 всі власники ПрАт "АТП 2550" 05520371
ПрАТ "ЧШФ "Елегант" 05502634 UA4000084958 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 20.03.2023 всі власники ПрАт "ЧШФ "Елегант" 05502634
ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика" 05516240 UA4000151617 про дистанційне проведення зборів акціонерів 24.04.2023 20.03.2023 всі власники ПрАт "Ніжинська меблева фабрика" 05516240
ПрАТ "Комплекс Любецький" 05507146 UA4000108450 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 08.03.2023 всі власники ПрАт "Комплекс Любецький" 05507146
ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" 30965655 UA4000089437 про дистанційне проведення зборів акціонерів 28.04.2023 24.03.2023 всі власники ПрАт "Абінбев Ефес Україна" 30965655
ПАТ "ПВК "Десна" 14242681 UA4000122170 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 20.03.2023 всі власники ПАТ "ПВК "Десна" 14242681
ПрАТ "Житлокомунпостачторг" 03336396 UA4000093298 про дистанційне проведення зборів акціонерів 27.04.2023 24.03.2023 всі власники ПрАт "Житлокомунпостачторг" 03336396
ПрАТ "Кремінь" 22817612 UA4000141691 про дистанційне проведення зборів акціонерів 28.04.2023 23.03.2023 всі власники ПрАт "Кремінь" 22817612
ПрАТ "Ніжинський цегельний завод" 00292014 UA4000120489 про дистанційне проведення зборів акціонерів 28.04.2023 17.03.2023 всі власники ПрАТ "Ніжинський цегельний завод" 00292014
АТ "Слов’янські шпалери - КФТП" 00278876 UA4000092324 про дистанційне проведення зборів акціонерів 28.04.2023 23.03.2023 всі власники АТ "Слов’янські шпалери - КФТП" 00278876
ПрАТ "Чернігівпобутрадіотехніка" 14310922 UA4000093058 про дистанційне проведення зборів акціонерів 28.04.2023 22.03.2023 всі власники ПрАТ "Чернігівпобутрадіотехніка" 14310922
ПрАТ "АТП 2550" 05520371 UA4000116743 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 27.04.2023 14.03.2023 всі власники ПрАТ "АТП 2550" 05520371
ПрАТ "Чернігівмедтехніка" 03568310 UA4000097232 про дистанційне проведення зборів акціонерів 15.05.2023 04.04.2023 всі власники ПрАТ "Чернігівмедтехніка" 03568310
ПрАТ "Чернігівський РМК" 02132645 UA4000087720 про дистанційне проведення зборів акціонерів 19.05.2023 10.04.2023 всі власники ПрАТ "Чернігівський РМК" 02132645
ПрАТ "Чернiгiвська ПМК "М'ясомолтехпром" 00451205 UA4000089296 про дистанційне проведення зборів акціонерів 30.06.2023 30.05.2023 всі власники ПрАТ "Чернiгiвська ПМК "М'ясомолтехпром" 00451205
ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство" 00709773 UA4000083380 про дистанційне проведення зборів акціонерів 14.07.2023 06.06.2023 всі власники ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство" 00709773
ПрАт агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 18.09.2023 14.08.2023 всі власники ПрАт агрофірма "Іржавецька" 30885952
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.10.2023 18.09.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.10.2023 18.09.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
ПрАТ "Носівкасервіс" 03058514 UA4000134225 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 26.10.2023 18.09.2023 всі власники ПрАТ "Носівкасервіс" 03058514
ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" 30965655 UA4000089437 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 28.11.2023 02.10.2023 всі власники ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" 30965655
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 18.12.2023 19.10.2023 всі власники АТ "Чернігівобленерго" 22815333
ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653 UA4000096051 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 22.10.2023 16.11.2023 всі власники АТ "Чернігівоблбуд" 03333653
ПрАТ "ВТПХВ" Ярославна" 02968541 UA4000074645 про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2024 28.02.2024 всі власники ПрАТ "ВТПХВ" Ярославна" 02968541
ПрАТ "ЧБ" Спорттовари" 01555326 UA4000115786 про проведення загальних зборів акціонерів 08.04.2024 28.02.2024 всі власники ПрАТ "ЧБ" Спорттовари" 01555326
ПрАТ "Рекламний комбінат" 14232168 UA4000115794 про проведення загальних зборів акціонерів 08.04.2024 28.02.2024 всі власники ПрАТ "Рекламний комбінат" 14232168
ПрАТ "Еліта" 00310120 UA4000116453 про проведення загальних зборів акціонерів 08.04.2024 28.02.2024 всі власники ПрАТ "Еліта" 00310120
ПрАТ "ЧЗ "Металіст" 02972523 UA4000117683 про проведення загальних зборів акціонерів 08.04.2024 28.02.2024 всі власники ПрАТ "ЧЗ "Металіст" 02972523
ПрАТ "Чернігівпобутрадіотехніка" 14310922 UA4000093058 про проведення загальних зборів акціонерів 09.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівпобутрадіотехніка" 14310922
АТ "Базис" 14231737 UA4000089270 про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2024 11.03.2024 всі власники АТ "Базис" 14231737
ПрАТ "Чернігівагроавтосервіс" 00450950 UA4000115042 про проведення загальних зборів акціонерів 29.03.2024 22.02.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівагроавтосервіс" 00450950
ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599 UA4000117360 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599
ПрАТ "АТП 2550" 05520371 UA4000116743 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "АТП 2550" 05520371
ПрАТ "Комплекс "Любецький" 05507146 UA4000108450 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "Комплекс "Любецький" 05507146
АТ "Готель "Градецький" 14231468 UA4000135487 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники АТ "Готель "Градецький" 14231468
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2023 рік 31.12.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
ПрАТ "Чернігівський РМК" 02132645 UA4000087720 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 11.03.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівський РМК" 02132645
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 13.03.2024 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
ПрАТ "Ресторан "Градецький" 14231708 UA4000116008 про проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "Ресторан "Градецький" 14231708
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2024 12.03.2024 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2024 12.03.2024 всі власники Полікомбанк 19356610
ПрАТ "Ресторан "Градецький" 14231708 UA4000116008 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 15.04.2024 05.03.2024 всі власники ПрАТ "Ресторан "Градецький" 14231708
ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" 30965655 UA4000089437 про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2024 19.03.2024 всі власники ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" 30965655
ПАТ "ПВК "Десна" 14242681 UA4000122170 про проведення загальних зборів акціонерів 22.04.2024 20.03.2024 всі власники ПАТ "ПВК "Десна" 14242681
ПрАТ "ЧШФ "Елегант" 05502634 UA4000084958 про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2024 20.03.2024 всі власники ПрАТ "ЧШФ "Елегант" 05502634
ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 UA4000122535 про проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2024 13.03.2024 всі власники ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092
ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика" 05516240 UA4000151617 про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2024 22.03.2024 всі власники ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика" 05516240
АТ "Слов’янські шпалери КФТП" 00278876 UA4000092324 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники АТ "Слов’янські шпалери КФТП" 00278876
ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653 UA4000096051 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653
ПрАТ "КГХ "Новий Чернігів" 03565642 UA4000136535 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "КГХ "Новий Чернігів" 03565642
ПрАТ "Носівкасервіс" 03058514 UA4000134225 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Носівкасервіс" 03058514
ПрАТ "Чернігівське племпідприємство" 00709773 UA40000833380 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівське племпідприємство" 00709773
ПрАТ "Ніфар" 00204470 UA4000147920 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Ніфар" 00204470
ПрАТ "Ніжинський цегельний завод" 00292014 UA4000120489 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Ніжинський цегельний завод" 00292014
ПрАТ "Кремінь" 22817612 UA4000141691 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Кремінь" 22817612
ПрАТ "Будівельник - 84" 14226771 UA4000150387 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "Будівельник - 84" 14226771
ПрАТ "ЧМЗ" 03576858 UA2400361000 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ "ЧМЗ" 03576858
ПрАТ ЧРМЗ "Жовтневий молот" 00901714 UA4000170930 про проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2024 25.03.2024 всі власники ПрАТ ЧРМЗ "Жовтневий молот" 00901714
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2024 12.03.2024 всі власники АТ "Чернігівобленерго" 22815333
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів 15.04.2024 13.03.2024 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
АТ "Менаагропостач" 00909325 UA4000101620 про проведення загальних зборів акціонерів 17.05.2024 04.04.2024 всі власники АТ "Менаагропостач" 00909325
ПрАТ "ШРБД № 7" 05445451 UA4000097000 про проведення загальних зборів акціонерів 03.06.2024 30.04.2024 всі власники ПрАТ "ШРБД № 7" 05445451
ПрАТ "Бобровицьке АТП - 17449" 21401803 UA4000099147 про проведення загальних зборів акціонерів 03.06.2024 30.04.2024 всі власники ПрАТ "Бобровицьке АТП - 17449" 21401803
ПрАТ "Чернігівське АТП 17462" 03119658 UA4000093066 про проведення загальних зборів акціонерів 03.06.2024 30.04.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівське АТП 17462" 03119658
ПрАТ "Чернігівгазбуд" 03335735 UA4000135388 про проведення загальних зборів акціонерів 03.06.2024 30.04.2024 всі власники ПрАТ "Чернігівгазбуд" 03335735

* Дата обліку - дата, визначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України власникам цінних паперів відповідного випуску емітента, станом на яку визначаються особи - власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація (дата, на яку складений (буде складений) реєстр (перелік) власників цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація – у випадку проведення загальних зборів акціонерів або зборів власників облігацій)


** Адресати повідомлення:
1 – всі власники (всі особи, які є власниками цінних паперів відповідного випуску емітента на певну дату)
2 - окремі власники (окремі власники цінних паперів відповідного випуску емітента на певну дату, щодо яких зазначено додатковий критерій щодо власників цінних паперів, яким направляється повідомлення)


Посилання на копії повідомлень або іншої інформації розміщені відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148 (у редакції рішення НКЦПФР від 15.07.2021 № 499), в хронологічному порядку їх надходження до депозитарної установи.


Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог цього Порядку, а також не відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України.


У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, серед яких є такі рахунки в цінних паперах, які обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власників, вони можуть отримати копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, за місцезнаходженням депозитарної установи.


Місцезнаходження депозитарної установи: проспект Перемоги, буд.39, оф.26, м. Чернігів, 14013.; тел. (050) 465-03-07 ; графік роботи: Пн-Пт: 9:00 - 17:00, перерва: 12:30 - 13:30.