Строковий депозит

В Україні, банківські установи пропонують різноманітні варіанти депозитних програм, які дозволяють клієнтам зберігати свої кошти на різні терміни - від кількох днів до кількох років, а також в різних валютах - гривнях, доларах США та євро. Крім того, деякі депозити дають можливість поповнити вклад протягом терміну дії, якщо це передбачено в умовах договору. Відсотки за депозитом можуть нараховуватися як в кінці терміну, так і щомісяця. Строковий депозит є одним із зручних і безпечних інструментів зберігання грошей. Однак, перш за все, він забезпечує вам безпеку, адже кошти, які знаходяться на депозиті, захищені від можливих ризиків.

Полікомбанк завжди готовий задовольнити потреби своїх клієнтів і бути поруч з ними в усіх фінансових питаннях. Це підтверджується наявністю в системі банку програми лояльності, яка надає можливість отримувати додаткові бонуси при розміщенні вкладу. Зокрема, бонус лояльності надається клієнтам, які розміщують вклад "Строковий" з автоматичною пролонгацією. Безумовно, Полікомбанк не забуває про своїх пенсіонерів, і надає їм можливість отримати пенсійний бонус, якщо вони отримують свою пенсію в банку. Крім того, усі види бонусів об'єднуються для того, щоб забезпечити клієнтам максимальну вигоду від розміщення вкладу.

Переваги строкового вкладу

 1. Високі відсоткові ставки. Строковий депозит є одним з найбільш вигідних інструментів збереження грошей у банку. Він дозволяє отримувати високі відсотки за збереження грошей на рахунку у банку на визначений період. Чим довший термін депозиту, тим вища відсоткова ставка.
 2. Гнучкі умови. Ви можете вибрати термін депозиту від 1 до 18 місяців. Це дає вам можливість зберігати гроші на строк, який відповідає вашим потребам.
 3. Надійність. Полікомбанк є одним з найбільш надійних банків в Україні. Це означає, що ви можете бути впевнені у безпеці своїх грошей та в тому, що ви отримаєте відсотки за свій депозит. У Полікомбанку всі депозити захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Це означає, що якщо банк не зможе повернути вам гроші, ви зможете отримати їх назад з цього фонду.
 4. Можливість автоматичного продовження депозиту. Ця опція дозволяє вкладникові автоматично продовжувати свій депозит на новий термін за відсотковими ставками, які діють на момент закінчення попереднього терміну депозиту. Якщо вкладник згоден з автоматичним продовженням депозиту, то після закінчення терміну його дії, банк автоматично продовжує депозит на новому терміні за новими умовами.
 5. Стабільність. Депозит строковий дає можливість забезпечити стабільність вашого доходу на визначений період часу. Ви знаєте, скільки грошей ви отримаєте в кінці терміну депозиту, тому можете спланувати свої фінансові витрати на цей період.

Процедура оформлення строкового депозиту в Полікомбанку

Оформлення строкового депозиту у Полікомбанку є простою процедурою, для цього вам треба звернутися до найближчого відділення з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.
Під час оформлення строкового депозиту вам буде запропоновано вибрати термін депозиту та внести на нього необхідну суму. Відсоткова ставка залежить від терміну депозиту та від суми вкладу. Після того, як ви внесете необхідну суму на депозит, отримаєте депозитний договір, який підтверджує ваші права на отримання відсотків. Він містить інформацію про термін депозиту, відсоткову ставку, суму вкладу, умови поповнення та автопролонгації депозиту, умови розірвання договору та виплати коштів.

У разі необхідності ви можете розірвати договір до терміну його закінчення. Однак, в цьому випадку ви не отримаєте повну суму відсотків. У такому випадку вам будуть нараховані відсотки за фактичний термін депозиту, але з урахуванням штрафних відсотків.

Отже, строковий депозит у Полікомбанку є вигідним та безпечним інструментом для збереження грошей та отримання високих відсоткових ставок. Якщо ви шукаєте спосіб збереження своїх грошей на тривалий термін, то варто розглянути можливість відкриття строкового депозиту в Полікомбанку. Це допоможе вам отримати вигоду від високих відсоткових ставок та захистити свої гроші від інфляції.
Якщо ви маєте додаткові питання, як відкрити строковий депозит та які умови пропонує Полікомбанк, зверніться до фахівців установи. Вони допоможуть вам вибрати найбільш вигідний варіант та дадуть відповіді на всі ваші запитання.

“Строковий”

Збережемо ваші кошти з вигодою

“Строковий”
Ставка річних Строк Валюта
до 15,7% річних у гривні до 18 міс. UAH / USD / EUR
Ваш додатковий дохід
від -- до --
від -- місяця до -- місяців
Умови депозиту
Можливість поповнення вкладу за виключенням останніх 30 днів дії договору
Строк вкладу – від 1 до 18 місяців
Автопролонгація вкладу
Виплата процентів: щомісячно або в кінці строку
Без можливості дострокового зняття коштів
Процентні ставки
Подати заявку

Оформлюючи заявку ви погоджуєтеся на обробку персональних даних

Інформація для споживачів

 Умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг

 Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу «Строковий».pdf

 Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг (користувачів платіжних послуг)

 Для відкриття вкладу необхідні такі документи: паспорт; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Детальніше
Розмір процентної ставки за даною послугою банківського вкладу визначається договором та застосовується протягом дії договору. Після закінчення дії договору процентна ставка визначається згідно з тарифним планом, за яким обслуговується рахунок і на який повернулися кошти вкладу. У разі автопролонгації процентна ставка встановлюється у розмірі, що діє за таким видом банківського вкладу на дату закінчення договору.
Додаткові послуги та комерційні агенти при наданні банківської послуги за вкладом «Строковий» відсутні.

 

Попередження
 1. ​​​​​Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  - Прибуток, отриманиий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
  - Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.
  - При зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку згідно тарифів. 
 2. Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  - У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), такий вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесенй згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу.
  - У разі відсутності / скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на поточний рахунок вказаний в договорі на розміщення вкладу. 
 3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
 4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
 5. Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
 6. Супутні послуги, повязані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні. 
 7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.
 8. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.