Е-ліміти

Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати через Полікомбанк валютні операції з переказу коштів з України / на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентом:
- за договором страхування життя;
- зі здійснення інвестиції за кордон;
- розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
- надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги).

Загальна сума таких операцій протягом календарного року не має перевищувати в сукупності 200 000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті / гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції). Ліміт, поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю.

Банк здійснює валютну операцію виключно після отримання від Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" Повідомлення та не пізніше наступного робочого дня після дня отримання банком цього Повідомлення. Щоб провести грошовий переказ, резидент має звернутися до Полікомбанку та подати відповідні документи, що підтверджують валютну операцію:

- заяву про реєстрацію операції;
- платіжну інструкцію на переказ коштів за Е-лімітом;
- інформацію / документи щодо визначення фінансового стану суб'єкта валютної операції - фізичної особи:

  1. декларацію про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
  2. інформацію / документи, що підтверджує(ють) фінансові можливості, джерела походження коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів суб'єкта валютної операції, що дають змогу проводити або ініціювати проведення валютної операції на відповідну суму;
  3. документи, що підтверджують мету здійснення переказу [договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший(і) документ(и), що використовуються в міжнародній практиці] (крім валютних операцій, що здійснюються з метою розміщення коштів на власному рахунку за межами України).

Полікомбанк за умови відповідності поданих резидентом (ініціатором) документів (інформації) вимогам законодавства України до проведення валютної операції, надсилає до Національного банку запит в електронному вигляді засобами АІС "Е-ліміти" для перевірки ліміту клієнта та внесення інформації про валютну операцію до АІС "Е-ліміти".

Е-ліміти: перекази та інвестиції за кордон
Е-ліміти: перекази та інвестиції за кордон
  • Загальна сума до 200 000 євро (в еквіваленті) за календарний рік
  • Комісія лише за перше звернення
Інвестиції за кордон
Перекази на власні рахунки за межі України
Надання позик нерезидентам
Зобов’язання за договорами страхування життя
Як відправити кошти по Е-ліміту
Інформація для споживачів

Загальна інформація про банківську послугу "Е-ліміти"  

Додаток - заява про переказ коштів за Е-лімітом

Консультацію щодо послуги "Е-ліміт" можна отримати:
за тел. 0462 651 000 дод. 150
e-mail: val@policombank.com

Ліміт поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови , що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю.