Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:

Укр Eng
 
Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату, станом на яку складається перелік (реєстр)
Найменування акціонерного товаристваКод за ЄДРПОУВид повідомлення
ПрАТ "Готель "Градецький"14231468про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2019
АТ "Готель "Градецький"14231468про проведення загальних зборів акціонерів 01.04.2020
ПрАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки"01267930про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2020
ПрАТ "Комплекс "Любецький"05507146про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2020
ПрАТ "Еліта"00310120про проведення загальних зборів акціонерів 13.04.2020
ПрАТ "Чернігівводпроект"01039599про проведення загальних зборів акціонерів 22.04.2020
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"00278876про проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2020
Полікомбанк19356610про проведення загальних зборів акціонерів 16.10.2020
ПрАТ "Завод МК і МО"01267930про проведення загальних зборів акціонерів 04.12.2020
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"00278876про проведення загальних зборів акціонерів 11.12.2020
Полікомбанк19356610про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2020 рік
ПрАТ "Комплекс "Любецький"05507146про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2021
ПрАТ "Завод МК і МО"01267930про проведення загальних зборів акціонерів 16.04.2021
ПрАТ "Еліта"00310120про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2021
ПрАТ "Чернігівводпроект"01039599про проведення загальних зборів акціонерів 13.04.2021
АТ "Готель "Градецький"14231468про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2021
Полікомбанк19356610про проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2021

Посилання на копії повідомлень, які розміщено на сайті Центрального депозитарію, розміщені згідно з процедурою направлення відповідним акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, повідомлення через депозитарну систему України. Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України надаються на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" і Рішення НКЦПФР від 07.03.2017 № 148 та розміщуються в хронологічному порядку їх надходження до депозитарної установи.

Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства та статуту акціонерного товариства повідомлення, що направляється акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, акціонерам через депозитарну систему України. Депозитарна установа не має права вносити зміни до повідомлення, що направляється акціонерам акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, через депозитарну систему України.

Повідомлення та інформація, які направлені через депозитарну систему України
Найменування емітента Код за ЄДРПОУ емітента Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) випуску цінних паперів емітента Вид повідомлення або інформації Дата обліку* Адресати повідомлення** Найменування (ПІБ) особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію Код за ЄДРПОУ особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про проведення загальних зборів акціонерів 03.02.2022 24.12.2021 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про проведення загальних зборів акціонерів 03.02.2022 24.12.2021 всі власники Полікомбанк 19356610
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 08.08.2022 01.07.2022 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952 UA4000147151 про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 08.08.2022 01.07.2022 всі власники ПрАТ агрофірма "Іржавецька" 30885952
ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655 UA4000089437 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 05.10.2022 15.08.2022 всі власники ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655
ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655 UA4000089437 про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 05.10.2022 15.08.2022 всі власники ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" 30965655
ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660 UA4000103691 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 31.10.2022 20.09.2022 всі власники ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660
АТ "Базис" 14231737 UA4000089270 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 23.11.2022 14.10.2022 всі власники АТ "Базис" 14231737
ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660 UA4000103691 про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 31.10.2022 20.09.2022 всі власники ПрАТ СК "Грандвіс" 22821660
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 15.12.2022 03.11.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 15.12.2022 03.11.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 21.12.2022 25.10.2022 всі власники АТ "Чернігівобленерго" 22815333
ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653 UA4000096051 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 29.12.2022 10.11.2022 всі власники ПрАТ "Чернігівоблбуд" 03333653
ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" 00380511 UA4000132344 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 16.03.2023 14.02.2023 всі власники ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" 00380511
ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" 01555326 UA4000115786 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2023 24.02.2023 всі власники ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" 01555326
ПрАТ "Еліта" 00310120 UA4000116453 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2023 01.03.2023 всі власники ПрАТ "Еліта" 00310120
ПрАТ "ЧЗ "Металіст" 02972523 UA4000117683 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2023 27.02.2023 всі власники ПрАТ "ЧЗ "Металіст" 02972523
ПрАТ "Рекламний комбінат" 14232168 UA4000117360 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2023 27.02.2023 всі власники ПрАТ "Рекламний комбінат" 14232168
ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599 UA4000117360 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2023 01.03.2023 всі власники ПрАТ "Чернігівводпроект" 01039599
ПрАТ "Чернiгiвська ПМК "М’ясомолтехпром" 00451205 UA4000089296 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2023 03.03.2023 всі власники ПрАТ "Чернiгiвська ПМК "М’ясомолтехпром" 00451205
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2021 рік 28.01.2022 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2022 рік 30.01.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Базис" 14231737 UA4000089270 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2023 10.03.2023 всі власники АТ "Базис" 14231737
Полікомбанк 19356610 UA4000115414 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2023 06.03.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
Полікомбанк 19356610 UA4000115422 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2023 06.03.2023 всі власники Полікомбанк 19356610
АТ "Чернігівобленерго" 22815333 UA4000143473 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2023 27.02.2023 всі власники АТ "Чернігівобленерго" 22815333
АТ "Готель "Градецький" 14231468 UA4000135487 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2023 15.03.2023 всі власники АТ "Готель "Градецький" 14231468
ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 UA4000122535 про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2023 10.03.2023 всі власники ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092

* Дата обліку - дата, визначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України власникам цінних паперів відповідного випуску емітента, станом на яку визначаються особи - власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація (дата, на яку складений (буде складений) реєстр (перелік) власників цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація – у випадку проведення загальних зборів акціонерів або зборів власників облігацій)

** Адресати повідомлення:

  1. – всі власники (всі особи, які є власниками цінних паперів відповідного випуску емітента на певну дату)
  2. - окремі власники (окремі власники цінних паперів відповідного випуску емітента на певну дату, щодо яких зазначено додатковий критерій щодо власників цінних паперів, яким направляється повідомлення)

Посилання на копії повідомлень або іншої інформації розміщені відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148 (у редакції рішення НКЦПФР від 15.07.2021 № 499), в хронологічному порядку їх надходження до депозитарної установи.

Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог цього Порядку, а також не відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України.

У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власників вони можуть отримати копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, за місцезнаходженням депозитарної установи.

Місцезнаходження депозитарної установи: вул. О. Молодчого, буд. 46, оф. 209, м. Чернігів, 14013.; тел. (050) 465-03-07 і (0462) 65-10-00*163; приймання відвідувачів з 9:00 до 12:30 та з 13:30 до 15:00 кожного робочого дня.


Курси валют на 23.03.2023
(грн/одиниця валюти)
м.Чернігів
USD 38.20 38.50
36.568600
EUR 40.80 41.10
39.426400
м.Київ
USD 38.25 38.45
36.568600
EUR 40.90 41.10
39.426400
м.Прилуки
USD 38.25 38.65
36.568600
EUR 40.60 41.10
39.426400
м.Ніжин
USD 38.20 38.70
36.568600
EUR 40.60 41.10
39.426400
          


Інформаційно-довідкова служба 0 800 210 115 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Звернення клієнтів | Інтернет-платежі