Головна сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Пошук:

Укр Eng
 Публічна пропозиція
Розрахунково-касове обслуговування
Пенсійні рахунки
Платіжні картки
Вклади
Кредити
Заявка на кредит
«МІЙ ГАМАНЕЦЬ» – на поточні потреби
«МОЯ КРЕДИТНА КАРТКА» – кредитний ліміт (овердрафт) на «зарплатну картку»
Кредит під заставу вкладу в Полікомбанку
Кредит під іпотеку нерухомого майна
Перелік третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги
Вимоги до третіх осіб, що надають додаткові та супутні послуги
Вимоги до договорів з третіми особами, що надають додаткові та супутні послуги
Правила співпраці з третіми особами, що надають додаткові та супутні послуги
Типові договори споживчого кредитування
Порядок взаємодії з клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості
Грошові перекази
Дистанційне обслуговування
Оренда індивідуальних сейфів
Е-ліміти
Купівля-продаж готівкової іноземної валюти
Операції з безготівковою валютою
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Правила співпраці з третіми особами, що надають додаткові та супутні послуги

Банк рекомендує клієнтам для проведення незалежної оцінки та страхування запропонованого в заставу майна/ майнових прав та нотаріального посвічнення правочинів використовувати послуги нотаріусів, страхових компаній (надалі - СК) та суб’єктів оціночної діяльності (надалі - СОД), з якими Банк співпрацює, надалі - акредитована компанія.

У випадку прийняття Банком позитивного рішення про співпрацю (акредитацію) та досягнення сторонами згоди щодо умов співпраці, для здійснення відповідних операцій в рамках реалізації банківських продуктів його клієнтам, Банк приймає рішення про співпрацю, після чого акредитована компанія, за домовленістю сторін, укладає з Банком наступні договори на стандартних тарифах банку:

 1. договір банківського рахунку (для зарахування платежів від продажу продуктів клієнтам та партнерам Банку);
 2. договір на розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт – Банк”;
 3. договір про розміщення в Банку строкового депозиту;
 4. договір на прийом Банком на користь акредитованої компанії платежів від клієнтів.

Умови співпраці між Банком та акредитованою компанією включають в себе, за домовленістю сторін, зокрема, але не виключно:

 1. розміщення акредитованою банком компанією коштів на строковому вкладному (депозитному) рахунку та підтримання залишку на такому рахунку у розмірі та на строк не менше ніж визначено умовами договору, укладеного з Банком в рамках акредитації. Процентна ставка за таким вкладом встановлюється відповідно до чинних на дату його розміщення нормативних документів Банку. Вклад, що виступає забезпеченням за активними операціями, при акредитації не враховується;
 2. обов’язкове зарахування на поточні рахунки акредитованої компанії/ особи, відкриті у Банку, платежів при наданні послуг, що здійснюються з метою забезпечення проведення кредитних операцій Банку;
 3. сплата акредитованою компанією комісійної винагороди за надані Банком послуги;
 4. обов’язкове погодження з Банком, проектів Договорів, що укладатимуться з клієнтами Банку.

Кожен нотаріус, з яким співпрацює Банк з метою нотаріального посвідчення договорів (угод), що укладаються між Банком та клієнтами Банку, або з метою надання Банку визначених законодавством нотаріальних послуг, має бути включений до Єдиного державного реєстру нотаріусів.

Клієнтам Банку з метою нотаріального посвідчення договорів (угод), однією із сторін яких є Банк, працівником установи Банку доводиться перелік всіх нотаріусів, з якими співпрацює Банк в нотаріальному округу за місцезнаходженням установи Банку, до якої звернувся клієнт.

Не допускається обмеження прав клієнтів Банку щодо вільного обрання нотаріуса для нотаріального посвідчення договорів (угод), однією із сторін яких є Банк.

Правила співпраці (акредитації) нотаріусів, за домовленістю сторін, може передбачати наступні етапи:

 • подання документів нотаріусами до установ Банку для подальшої співпраці;
 • розгляд анкет та наданих документів підрозділами Полікомбанку;
 • прийняття рішення щодо співпраці;
 • укладення з нотаріусом договору про відкриття поточного рахунку.

Перелік умов не є вичерпним та може бути доповнений відповідно до рішення уповноваженого органу Банку.

На початок сторінки

          


Інформаційно-довідкова служба 0 800 210 115 (Пн - Пт    8.30 - 17.30)
Про банк | Приватним клієнтам | Корпоративним клієнтам | Банкам | Вакансії | Мережа банку | Звернення клієнтів | Інтернет-платежі