Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу