Повідомлення про порядок реалізації переважного права